woensdag 30 december 2015

Scheepvaartmuseum te Baasrode wordt verwaarloosd door de provincie

BAASRODE - Het domein van het Scheepvaartmuseum is eigendom van de provincie en dus is de provincie verplicht om het als goede huisvader te onderhouden en indien nodig te renoveren. Fractieondervoorzitter Annemie Demuyt stipte tijdens de raadszitting aan dat de provincie het Scheepvaartmuseum niet als goed huisvader beheert. Zo beweerde de gedeputeerde begin oktober dat het Scheepvaartmuseum niet meer van de provincie zou zijn, werd eind oktober door de gedeputeerde verklaard dat renovaties gebeurd zijn aan een niet-bestaand hellend vlak en werd bovendien het voorziene budget in 2015 niet ten volle benut.

'Eind oktober keurde de deputatie de renovatie van zeven ramen in het atelier van het modelbouw goed terwijl er tot op heden geen actie werd ondernomen om het weggewaaide dak van het atelier van de oude werktuigen te vervangen of te herstellen', argumenteerde Annemie op de provincieraad. Ondertussen regent het - zeker bij ongure weersomstandigheden - volop binnen. In het meerjarenplan voorziet de deputatie 200 000 euro in 2016 voor de uitbouw van de site Scheepswerven te Baasrode en 1 800 000 in 2018.

'De provincie moet de investeringen goed besteden om het varend erfgoed voor verval te behoeden en op lange termijn te behouden', aldus Annemie aan de gedeputeerde. Annemie benadrukte tot slot dat er wat educatie betreft nog veel eenvoudige mogelijkheden zijn om het domein aantrekkelijker te maken voor jonge gezinnen en scholen. De provincie heeft immers de doelstelling om de provinciale musea en domeinen de komende jaren sterker educatief te ontwikkelen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten