donderdag 7 juli 2016

Studie rond mobiliteit aan Briel

Minister Ben Weyts (N-VA) vraagt de provincie een extra studie uit te voeren naar de ontsluiting van bedrijventerrein Briel in Dendermonde, vanop het Hoogveld richting N41. Ook de invulling van de Alvat-site in Buggenhout en de ontsluiting daarvan moeten worden onderzocht.

De provincie, Waterwegen en Zeekanaal nv en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Oost-Vlaanderen willen van het gebied Oude Briel in Baasrode een watergebonden bedrijventerrein maken, met laad- en loskades aan de Schelde. Tegen het project is heel wat protest van buurtbewoners. Die vrezen een toename van de - al bestaande - verkeersproblemen op de Provinciale Baan en in de Mandekensstraat. "Maar het project kan net een aanzet zijn om die huidige mobiliteitsproblemen op te lossen", zegt gedeputeerde Geert Versnick (Open Vld).

Onder meer de ontdubbeling van de Mandekensstraat ligt op tafel. Die nieuwe weg zal aansluiten op het Hoogveld. Minister Weyts wil een extra onderzoek naar een alternatieve aansluiting via het Hoogveld naar de N41. Die kan bijvoorbeeld aftakken vanop het Hoogveld, in de bocht aan het bedrijf De Saedeleir Textile Platform. "Ik wil weten hoe die alternatieve aansluiting op N41 het best gebeurt", zegt Weyts.

De minister ziet nog altijd te veel onduidelijkheden in het project Briel. "Niet alleen rond de mobiliteit, maar ook rond de sociale begeleiding van bewoners die onteigend worden en de financiering door de Vlaamse partners", zegt hij. Net daarom

heeft hij de samenwerkingsovereenkomst en de engagementsverklaring tussen alle betrokken partners om het Brielproject te realiseren nog altijd niet ondertekend.

Impact

Bovendien wil Weyts ook meer inzicht in de plannen van de provincie om ook de Alvatsite in Buggenhout bij het project Briel te voegen. "Hoe de ontsluiting hiervan moet gebeuren, is allesbehalve duidelijk, net als de impact ervan op het verkeer", klinkt het. "Daar moet eerst en vooral meer opheldering over komen, voor we verder kunnen met het project."

Los daarvan is Weyts wel voorstander van logistiek vervoer via het water. "Dat is een cruciaal element om een betere mobiliteit in Vlaanderen te creƫren", zegt hij. "In principe is het project Briel in dat opzicht geen slecht idee. Alleen moeten eerste alle onduidelijkheden weggewerkt worden."

De provincie zal de studie uitvoeren. "Ook voor ons is de mobiliteit een belangrijke randvoorwaarde" zegt Versnick. "Er wordt gestart met een plan voor de ontdubbeling van de Mandekensstraat. Dat omvat ook de opmaak van een mobiliteitseffectenrapport en milieueffectrapport. Een ander plan komt er voor de Alvatsite, voor de invulling ervan en met een studie rond de mobiliteits- en milieueffecten."


NELE DOOMS - Het Laatste Nieuws

Geen opmerkingen:

Een reactie posten