vrijdag 17 juni 2016

Hoog kostenplaatje voor uitbreiding golf PuyenbroeckWACHTEBEKE - De provincie voorziet 2,5 miljoen euro voor de uitbreiding van de golfbaan in Puyenbroeck van 9 naar 18 holes. Recent zijn er ook drie oefenholes geopend die beginnende golfers moeten introduceren in het spel. ‘Het is op zich een goede zaak dat de provincie de golfsport toegankelijk wil maken voor iedereen, maar we stellen ons als fractie wel vragen bij het nut van de uitbreiding van de golf en de forse investering’, aldus fractieondervoorzitter Annemie Demuyt op de provincieraad. Uit een analyse van de cijfers blijkt immers dat er enerzijds een instroom is van beginnende golfers, maar anderzijds ook een doorstroom van geoefende golfers die Puyenbroeck verlate en naar golfclubs trekken die wel over 18 holes beschikken (o.a. Axel, Waregem en Oudenaarde).

Om de doorstroom tegen te gaan en de geoefende golfers in Puyenbroeck te behouden besliste de deputatie om het golfterrein in Puyenbroeck uit te breiden van 9 naar 18 holes. ‘De gedeputeerde verklaarde dat de uitbreiding van de golf in Puyenbroeck op hoerageroep kan rekenen in het golfwereldje, dus lijkt de uitbreiding er vooral te komen voor de geoefende golfers terwijl het voor onze fractie vooral de bedoeling moet zijn om de golfsport bij het brede publiek te promoten en te initiĆ«ren’ merkte Demuyt terecht op. De deputatie liet eerder weten dat er geen natuur- of bosgebied zal sneuvelen voor het aanleggen van de 9 nieuwe holes en dat men zoveel mogelijk wil inbreiden. Annemie vroeg daarom aan de gedeputeerde of de golfbaan tijdens de werken opengehouden zal worden. De gedeputeerde antwoordde dat het inderdaad de bedoeling om het golfterrein open te houden gedurende de werken.

‘Op vlak van promotie is er nog veel werk aan de winkel als we bijvoorbeeld het aantal bezoekers van de golf vergelijken met het aantal bezoekers van de sporthal in Puyenbroeck’, stipte Demuyt aan. De gedeputeerde stelde dat er ook voor mensen met een handicap (doven en slechthorenden) initiaties georganiseerd werden. Daarnaast wou Annemie ook weten of de golf meegenomen wordt in het pakket dat aangeboden wordt voor bijvoorbeeld de schoolsportdagen. De gedeputeerde bevestigde dat dit meegenomen wordt in het pakket en dat het de bedoeling is om de oefenholes meer te integreren in de overige sportactiviteiten die aangeboden worden in het kader van sportstages, sportkampen, sportklassen of sportschooldagen.

Uit het antwoord op de vraag van Annemie blijkt tevens dat de provincie momenteel een plan aan het uittekenen is waarbij duidelijk moet worden waar de 18 nieuwe holes zullen komen en of er alsnog extra ruimte aangesneden zal worden. ‘Het is een goede zaak dat mensen op een laagdrempelige manier en tegen een democratisch bedrag kunnen (leren) golfen, maar voor de geoefende golfers die graag op een terrein van 18 holes willen golfen zijn er voldoende private alternatieven beschikbaar. Voor ons is een uitbreiding van de golf dus geen prioritaire taak van het provinciebestuur’, besluit Annemie Demuyt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten