zaterdag 11 juni 2016

Deputatie toont weinig interesse voor het Scheepvaartmuseum

BAASRODE - De scheepswerven te Baasrode zijn sinds 1993 integraal beschermd en de provincie Oost-Vlaanderen is eigenaar van het grootste gedeelte van de werven. Eind vorig jaar kon u reeds lezen dat de provincie het Scheepvaartmuseum laat verwaarlozen en bijzonder weinig inspanningen levert om het varend erfgoed als goede huisvader te beheren (zie deze link). De broodnodige onderhouds- en investeringswerken laten vaak op zich wachten. Ondanks de provinciale doelstelling om de provinciale musea en domeinen de komende jaren sterker educatief te ontwikkelen laat de provincie na om het domein van het Scheepvaartmuseum aantrekkelijker te maken en te promoten.

De provincie blijft hoogstwaarschijnlijk bevoegd voor het Scheepvaartmuseum. Varend erfgoed wordt immers als onroerend erfgoed beschouwd en is dus grondgebonden. ‘De gedeputeerde lijkt het Scheepvaartmuseum evenwel liever kwijt dan rijk te zijn en dat is bijzonder jammer’, stelt  fractieondervoorzitter Annemie Demuyt. Toen Annemie er eind vorig jaar bij de gedeputeerde op aandrong om het dak van het atelier te vervangen was dat volgens de gedeputeerde ‘niet dringend’. ‘Het is cynisch om te moeten vaststellen dat het dak nu wel hersteld is door de storm’, is Demuyt scherp voor de gedeputeerde. Zonder stormschade zou het lekkende dak vandaag nog altijd niet hersteld geweest zijn en verder schade kunnen aanrichten aan het erfgoed.

‘Onlangs bracht ik naar aanleiding van de seizoensopening een bezoek aan het Scheepvaartmuseum en daar kon ik met mijn eigen ogen vaststellen dat het museum verwaarloosd wordt’, gaat Demuyt verder. De audiovisuele apparatuur is defect en het museum geeft een verwaarloosde indruk. ‘Dat is niet bevorderlijk voor het bezoekersaantal terwijl de vzw wel in hoge mate afhankelijk is van de inkomgelden van de bezoekers’, vervolgt Demuyt. Annemie pleitte er bij de deputatie nogmaals voor om te investeren in het museum en het museum te promoten. ‘Mits de nodige ingrepen zou het museum zelfs een belangrijke toeristische troef kunnen zijn’, besluit Demuyt. Het is duidelijk dat het Scheepvaartmuseum voor de gedeputeerde geen prioriteit vormt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten